Sonatax sc Slibniveausensor; RVS met wisser

Productnr.: LXV431.99.00001
EUR Prijs: Neem contact op
Wordt binnen 1 week verzonden

De optimale oplossing om slibspiegel te meten: Sonatax sc sensor

De sensor meet de fase overgang van water/slib met behulp van ultrasone geluidsgolven. Om de gevoeligheid en nauwkeurigheid te kunnen borgen wordt de gevoeligheid van het instrument automatisch aangepast aan de slibconcentratie en slibprofiel.
Een ultrasone golf wordt door de sensor uitgezonden naar de slibdeken en teruggekaatst door de onopgelostte deeltjes van de slibdeken. Het slibnivo wordt berekent aan de hand van de tijdduur die de ultrasone geluidsgolf nodig heeft.

Een automatisch wissersyteem zorgt ervoor dat de sensor schoon is. De sensor is "af-fabriek" gekalibreerd en is direct gereed voor gebruik.

De slibspiegel kan in vele afvalwater-/ drinkwater en industriële applicaties worden bepaald. Ze kan worden toegepast in iedere fase overgang vloeistof/ onopgeloste stof. Voor de aanwezigheid van leidingen/ roerwerken etc. wordt automatisch softwarematig gecorrigeerd.

  • Veilig: early warning system tegen slibuitspoeling
  • Meetwaarden zijn onafhankelijk van de slibconcentratie en de temperatuur van het water.
  • Nauwkeurig: uiterst nauwkeurig door automatische frequentie-aanpassing
  • Betrouwbaar: juiste meetwaarde, ook bij drijflagen of als de slibconcentratie verandert
  • Duidelijk: grafische weergave van het slibprofiel in combinatie met de SC1000