Claros-Icon-Process-Management-10.2017-_White-Outlines.png

Claros Process Management

Continue procesmanagementoplossingen stellen u in staat uw behandelingsprocessen in real time te beheren, zodat uw installatie aan de regelgeving blijft voldoen en 24 uur per dag, 7 dagen per week efficiënt blijft draaien. Het beheer van uw proces was nog nooit zo eenvoudig.

Zie Claros-oplossingen

Welke processen wilt u verbeteren?Zou u meer realtime-inzicht in uw proces willen hebben?

Hebt u problemen met het naleven van regelgeving op het gebied van BZV-/CZV-verwijdering?

Hebt u problemen met de bezinkbaarheid van slib die leiden tot problemen?

Wilt u uw energiekosten voor beluchting verlagen?

Richt u zich op een vaste waarde voor de gesuspendeerde vaste stoffen in het slib-watermengsel (MLSS) of past u de slibretentietijd (SRT) aan?

Claros Process Management-systemen bewaken continu de werkelijke influentbelasting en installatieomstandigheden, op basis van realtimegegevens zoals die voor flow, TOC, opgeloste zuurstof en MLSS. Aan de hand van deze evaluaties worden dynamische instelpunten - waaronder die voor dosering van externe nutriëntbronnen, beluchtingsintensiteit en slibretentietijd - berekend om naleving van regelgeving en een efficiënte werking van de installatie te garanderen, 24 uur per dag, 7 dagen per week.


Relevante oplossingen:

Nutriëntdosering (RTC-C/N/P)

Het verkrijgen van de juiste C/N/P-balans is essentieel voor biologische afvalwaterzuivering. Het RTC C/N/P-systeem van HACH optimaliseert de dosering van nutriënten zoals ureum en fosfaatzuur in industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties, zodat regelgeving voor CZV / BZV, NH4 en PO4 wordt nageleefd. De kosten voor effluentlozing en toegevoegde chemicaliën worden tot een absoluut minimum beperkt.


Slibretentietijd (RTC-SRT)

Voor naleving van regelgeving en een energiezuinige behandeling is het belangrijk dat de slibretentietijd en de hoeveelheid gesuspendeerde vaste stoffen in het slib-watermengsel juist zijn. Het RTC-SRT-systeem van Hach past automatisch het overtollig actief slib aan voor een ideale SRT en MLSS-concentratie, om zo te zorgen voor stabiele BZV-/CZV-verwijdering en om ongewenste nitrificatie te voorkomen.


Most-Open-Valve DO-regeling (RTC-MOV)

Energiezuinige beluchtingssystemen (beluchters en kleppen) leveren en verdelen de proceslucht met een minimale luchtdruk in het spruitstuk met een minimaal drukverlies tussen de luchtkleppen. Het Hach RTC-MOV-systeem regelt de DO-concentratie in maximaal 16 verschillende zones door instelpunten te bieden voor de bijbehorende luchtklepstanden en voor de spruitstukdruk (of luchtstroom). Het resultaat bestaat uit lagere kosten en een maximale hoeveelheid beschikbare proceslucht waar dit het meest nodig is.


Aangepaste oplossingen

Geen oplossing gezien die precies aan uw behoeften voldoet? Neem contact met ons op om mogelijke opties voor uw specifieke uitdagingen te bespreken.Zou u meer realtime-inzicht in uw proces willen hebben? Weet u wat uw maximale nitrificatiecapaciteit is en welke snelheid momenteel vereist is?

Hebt u problemen met naleving van regelgeving op het gebied van ammonium- of totale-stikstofbehandeling?

Past u vaste beluchting/anoxische tijden of volumes toe, of past u deze aan op basis van de werkelijke zuiveringsvereisten?

Past u statische DO-concentraties toe of past u de concentraties aan op basis van de belasting?

Richt u zich op een vaste waarde voor gesuspendeerde vaste stoffen in het slib-watermengsel (MLSS) of past u de slibretentietijd (SRT) aan?

Claros Process Management-systemen bewaken continu de werkelijke influentbelasting en prestaties van de installatie, op basis van realtimegegevens zoals die voor flow, NH4-N, NH3-N, opgeloste zuurstof en MLSS. Aan de hand van deze evaluaties worden dynamische instelpunten - waaronder die voor DO-concentraties, beluchtingsintensiteit, interne recirculatie, anoxische tijd en slibretentietijd - berekend om naleving van regelgeving en een efficiënte werking van de installatie te garanderen, 24 uur per dag, 7 dagen per week.


Relevante oplossingen:

Nitrificatie en denitrificatie door middel van aan/uit-regeling (RTC-N/DN)

Het kan een grote uitdaging zijn om te voldoen aan limieten voor totaal stikstof (TN) in het effluent van intermitterend werkende installaties. Variërende influentcondities zijn nauwelijks te regelen met vaste tijdsperioden voor nitrificatie en denitrificatie. Het RTC-N/DN-systeem bepaalt de optimale tijden voor nitrificatie en denitrificatie op basis van de continue meting van NH4-N en NO3-N. Hierdoor wordt de stikstofverwijdering geoptimaliseerd terwijl beluchtingsenergie wordt beperkt.


Sequencing Batch Reactors (SBR) (RTC-N/DNSBR)

Het kan een grote uitdaging zijn om te voldoen aan limieten voor totaal stikstof (TN) in het effluent van intermitterend werkende installaties. Variërende influentcondities zijn nauwelijks te regelen met vaste tijdsperioden voor nitrificatie en denitrificatie. Het RTC-N/DNSBR-systeem is ontworpen voor intermitterend werkende Sequencing Batch Reactors en bepaalt de optimale tijden voor nitrificatie en denitrificate op basis van de continue meting van NH4-N en NH3-N. Hierdoor wordt de stikstofverwijdering geoptimaliseerd terwijl beluchtingsenergie wordt beperkt.


Gelijktijdige nitrificatie/denitrificatie (RTC-SND)

Het kan een grote uitdaging zijn om te voldoen aan limieten voor totaal stikstof (TN) in het effluent van installaties die werken met gelijktijdige nitrificatie. Variërende influentcondities zijn nauwelijks te regelen met vaste volumes voor nitrificatie en denitrificatie. Het RTC-SND-systeem bepaalt het optimale aerobe en anoxische volume op basis van de continue meting van NH4-N en NH3-N. Hierdoor wordt de stikstofverwijdering geoptimaliseerd terwijl beluchtingsenergie wordt beperkt.


Nitrificatie (RTC-N)

Het kan een grote uitdaging zijn om te voldoen aan limieten voor NH4-N in het effluent van een nitrificerende installatie met propstroomreactors. Variërende influentcondities zijn nauwelijks te regelen met een vaste DO-concentratie in de beluchtingstank. De N-RTC berekent de DO-instelpunten op basis van de gemeten NH4-N-influentbelasting en de NH4-N-effluentconcentratie. Hiermee wordt gezorgd voor een onmiddellijke reactie op veranderingen in de influentbelasting en een nauwkeurige regeling van de NH4-N-effluentconcentratie tot een gewenst instelpunt. Hierdoor wordt naleving van NH4-N gegarandeerd terwijl beluchtingsenergie wordt beperkt.


Most-Open-Valve DO-regeling (RTC-MOV)

Energiezuinige beluchtingssystemen (beluchters en kleppen) leveren en verdelen de proceslucht met een minimale luchtdruk in het spruitstuk met een minimaal drukverlies tussen de luchtkleppen. Het Hach RTC-MOV-systeem regelt de DO-concentratie in maximaal 16 verschillende zones door instelpunten te bieden voor de bijbehorende luchtklepstanden en voor de spruitstukdruk (of luchtstroom). Het resultaat bestaat uit lagere kosten en een maximale hoeveelheid beschikbare proceslucht waar dit het meest nodig is.


Denitrification (RTC-DN)

Denitrificatie (RTC-DN) Om te voldoen aan limieten voor totaal stikstof (TN) in het effluent van afvalwaterzuiveringsinstallaties is het beste gebruik nodig van de beschikbare denitrificatiecapaciteit. Voor installaties met interne recirculatie betekent dit dat er slechts een minimale hoeveelheid DO hoeft te worden meegenomen van de nitrificatiezone naar de denitrificatiezone. Dit kan nauwelijks worden bereikt met een interne recirculatieflow die vast is of proportioneel is met het influent. Het RTC-DN-systeem is ontworpen voor installaties met interne recirculatie en zorgt ervoor dat de beschikbare denitrificatiecapaciteit wordt gebruikt, door de effluentdenitrificatie voor de NH3-N-concentratie of de effluentbeluchting te regelen tot een gewenst instelpunt. Indien nodig kan ook de dosering van externe koolstofbronnen worden geregeld ter ondersteuning van de denitrificatie. Hierdoor kan de naleving van TN worden ondersteund terwijl mogelijke kosten voor externe koolstof tot een minimum worden beperkt.


Denitrificatie - variatiezone (RTC-SZ)

De variatiezonecontroller werkt samen met de RTC-N om het maximale beschikbare DN-volume te leveren. Door de belasting van de installatie kan het nitrificatievolume vervolgens veilig worden verlaagd. Zone 1 van een beluchtingsbassin kan betrouwbaar worden omgeschakeld naar anoxisch, waardoor het denitrificatiepotentieel van een installatie aanzienlijk toeneemt. Dit kan ook worden gebruikt om een selectiezone in installaties te introduceren/verlengen om de bezinkbaarheid van slib te verbeteren.


Slibretentietijd (RTC-SRT)

Voor naleving van regelgeving en een energiezuinige behandeling is het belangrijk dat de slibretentietijd en de MLSS-waarde juist zijn. Het RTC-SRT-systeem van Hach past automatisch het overtollig actief slib aan voor een ideale SRT en MLSS-concentratie, om zo te zorgen voor stabiele nitrificatie gedurende het hele jaar.


Aangepaste oplossingen

Geen oplossing gezien die precies aan uw behoeften voldoet? Neem contact met ons op om mogelijke opties voor uw specifieke uitdagingen te bespreken.Zou u meer realtime-inzicht in uw proces willen hebben?

Voegt u chemicaliën toe op basis van een statische doseersnelheid of past u de toevoeging aan de belasting aan?

Hebt u problemen met naleving van regelgeving bij belastingspieken?

Verwacht u lagere vergunningsvereisten?

Hebt u soms moeite met biologische fosfaatverwijdering (Bio-P)?

Claros Process Management-systemen bewaken continu de werkelijke influentbelasting en prestaties van de installatie, op basis van realtimegegevens zoals die voor flow, orthofosfaat of totaal fosfaat. Aan de hand van deze evaluaties worden dynamische instelpunten - waaronder doseersnelheden van neerslagmiddel op elk punt in de installatie - berekend om naleving van regelgeving en een efficiënte werking van de installatie te garanderen, 24 uur per dag, 7 dagen per week.


Relevante oplossingen:

PO4-P-neerslag(RTC-P)

Het kan een grote uitdaging zijn om te voldoen aan limieten voor totaal fosfaat (TP) in het effluent van installaties die gebruikmaken van chemische PO4-P-verwijdering. Variërende influentbelastingen zijn nauwelijks te regelen met een vaste doseersnelheid voor neerslagmiddel. Het RTC-P-systeem berekent een instelpunt voor de doseersnelheid voor neerslagmiddel op basis van het gemeten PO4-P. Hiermee wordt gezorgd voor een snelle reactie op veranderingen in het influent en een nauwkeurige regeling van de PO4-P-concentratie tot een gewenste instelpunt. Hierdoor wordt naleving van TP ondersteund terwijl de kosten voor neerslagmiddel en de hoeveelheid neerslagslib tot een minimum worden beperkt.Zou u meer realtime-inzicht in uw proces willen hebben?

Is uw slibindikking- of ontwateringsproces consistent?

Bent u tevreden met de opnamesnelheid van uw indikkings- of ontwateringsproces?

Ondervindt u problemen met uw zijstromen?

Voegt u polymeer toe op basis van een statische doseersnelheid of past u de toevoeging in real time aan de belasting aan?

De kosten van slibbehandeling in afvalwater worden beïnvloed door de concentratie van ingedikt, drijvend of ontwaterd slib, en door het gebruik van polymeer en stollingsmiddel. Claros Process Management-systemen bewaken continue de werkelijke influentbelasting en procesprestaties op basis van realtimegegevens voor TSS en toevoerstroom. Aan de hand van deze evaluaties worden dynamische instelpunten - waaronder die van doseersnelheden voor chemicaliën - berekend om naleving van regelgeving en een efficiënte werking van de installatie te garanderen, 24 uur per dag, 7 dagen per week.


Relevante oplossingen:

Slibindikking (RTC-ST)

Hoge gasvorming bij anaerobe slibontsluiting, consistent ingedikt/ontwaterd slib en lage bedrijfskosten zijn kerndoelstellingen bij slibindikking. Dit kan worden bereikt met het RTC-ST-systeem, dat de totale gesuspendeerde vaste stoffen (TSS) in ingedikt slib en filtraat beheert door de polymeerdosering aan te passen.


Slibontwatering (RTC-SD)

Lage kosten voor slibverwijdering, minimale negatieve gevolgen voor rendement en laag polymeerverbruik zijn kerndoelstellingen bij slibontwatering. Het RTC-SD-systeem kan dit bereiken door het totaal gesuspendeerde vaste stoffen (TSS) in ingedikt slib en centraat te beheren door de polymeerdosering aan te passen.


Dissolved Air Flotation (RTC-DAF)

High Total Suspended Solids (TSS) concentration in the sludge and low TOC/TSS concentration in treated effluent are core objectives in Dissolved Air Flotation (DAF). This can be achieved with the RTC-DAF system which controls TSS in the thickened sludge and discharge effluent by correctly adjusting pH, coagulant and polymer dosing.


Modified solutions

Not seeing a solution that exactly meets your need? Contact us to discuss potential options for your specific challenges.


“Prior to installing Claros Process Management, we were looking at continuing the status quo of running a manual system. We were talking about hiring another DAF Attendant. Claros Process Management has helped keep us in compliance and we haven’t had any issues since it has been running consistently.”

– Operations Maintenance Manager

“We let Hach take control almost immediately. If there was a component failure, operators had the contingency that the RTC-N would go to a default DO setpoint or the operators could go back to manual control. So, there wasn’t any hesitation from operators to put the system online.”

- Agency Staff Member, California (USA)

Benieuwd? Ontdek vandaag nog wat Claros voor u kan betekenen.

Hoe kunnen
wij u helpen?

Beveiliging, service en ondersteuning

Data Security is onze prioriteit. Hach streeft ernaar de integriteit van uw gegevens te beschermen, met uitgebreide databeveiligingsprocessen, continue evaluatie en toonaangevende partners zoals Microsoft Azure, om te zorgen dat gegevens soeverein zijn en om mogelijkheden voor externe aantasting te elimineren. Van het genereren van data tot het verzenden, opslaan en ophalen van data, Hach streeft ernaar uw gegevens veilig te houden, nu en in de toekomst. LEES MEER

Hach Support Online (HSO) bundelt meer dan 85 jaar aan kennis over wateranalyse in een krachtige wereldwijde gemeenschap. Deze dynamische bron sluit direct aan op onze teams voor technische en klantenondersteuning, en levert antwoorden in real time, gebruiksvriendelijke zoekhulpmiddelen, meerdere soorten content en eenvoudige manier om contact op te nemen met experts van Hach. Met HSO krijgt u de informatie die u nodig hebt en kunnen we samen de waterkwaliteit voor mensen over de hele wereld waarborgen. LEES MEER

Hach Training Center Hach Training Center biedt relevante, praktische training aan de mensen in uw team, en geeft hen de ervaring die zij nodig hebben om verschillende theorieën en technieken te beheersen. Ook zijn zij door deze training in staat resultaten te produceren waar u op kunt vertrouwen voor kwaliteitsborging, milieuveiligheid en naleving van regelgeving. Experts van Hach bieden een uitgebreide cursuscatalogus van trainingen op lokatie, persoonlijke trainingen en digitale leermiddelen die zijn ontworpen om de vaardigheid en het vertrouwen te vergroten van operators van installaties, instrument- en veldtechnici, laboratoriumpersoneel en installatiemanagers. LEES MEER

Hach ServicePlus®-programma's zijn ontwikkeld om uw problemen met onderhoud en ondersteuning te helpen oplossen. Of het nu gaat om een gebrek aan middelen of vaardigheden, een instrument dat is uitgevallen, problemen met naleving van regelgeving of de behoefte aan een voorspelbaar budget, we hebben programma's die aansluiten op de unieke uitdagingen waar u in uw organisatie mee te maken krijgt. LEES MEER