Drinkwater | Hach

Waterinzichten geëvolueerd van bron naar kraan.

Claros that software combines connected lab and process instruments to help provide a complete view of your water, turn your data into operational insights, and save you money.

Bespaar tijd en geld, verminder waterverspilling; reageer sneller op veranderingen in uw water; krijg nauwkeurigere resultaten voor uw drinkwater gedurende het hele behandelingsproces.


De oplossingen van Hach® zijn ontworpen om drinkwateranalyse beter te maken, van installatie tot laboratorium, tot in het veld, en geven u het totale vertrouwen in de waterkwaliteit.

Hach behandelt alle drinkwaterparameters die u gebruikt om binnenkomend onbewerkt water te analyseren en te behandelen door middel van filtratie, desinfectie en distributie. Klik op de pictogrammen hieronder om meer te weten te komen over hoe Hach helpt in elk stadium van het behandelingsproces voor de analyse van drinkwater.Kwaliteitsanalyse in bronwater voor passende voorbehandeling

Bronwater kan kwetsbaar zijn voor onopzettelijke of opzettelijke verontreinigingen en weersverwante of seizoensveranderingen. Door controle van de kwaliteit van binnenkomend bronwater kunt u anticiperen op veranderingen in het behandelingsproces die nodig zijn om te reageren op stormen, algengroei, industriële lozing, verspilling van chemicaliën, reservoirstratificatie/-destratificatie, bouwactiviteiten, overloop rioolwater en andere natuurlijke of kunstmatige verschijnselen.

Bescherm uw budget en verlaag de bedrijfskosten, zoals elektriciteit, chemicaliën en slib, met een doeltreffende bewaking van organische en anorganische stoffen. Handhaaf de juiste dosering voor coagulanten en bijbehorende pH-aanpassingen. Parameters zoals: totaal organisch koolstof (TOC), pH, geleidbaarheid, redox, evenals bacteriële belasting in uw bronwater om efficiënt te kunnen reageren op ongewenste gebeurtenissen.

monitor contaminants in source water

Optimaliseren van filtratie met nauwkeurige troebelheidsmetingen

Bescherm uw filters en vermijd kostbare fouten door het bewaken van filterprestaties in drinkwaterbehandeling. Houd de totale uitvoer onder controle en optimaliseer de hoeveelheid water die wordt gebruikt voor terugstroomreiniging en de kwaliteit van het water voorafgaand aan desinfectie. Het beschikken over betrouwbare troebelheidsmeters bij de uitgang van elk filter geeft u vertrouwen en gemoedsrust. Filterparameters omvatten: troebelheid, gesuspendeerde vaste stoffen, alkaliniteit en deeltjestelling.

Niet alleen is het bewaken van de troebelheid in het effluent vereist voor het naleven van de regelgeving, maar het helpt ook er zeker van te zijn dat het geleverde water veilig is voor gebruik door consumenten. In aanvulling op het voldoen aan wettelijke vereisten, helpt bewaking van troebelheid ook bij het optimaliseren van filterprestaties, het bepalen van cycli voor terugstroomreiniging van filters en het detecteren van filterdoorbraak.

filter parameters including turbidity, suspended solids and particle counting

Verbeter de regeling van uw desinfectieproces

Bespaar geld op middelen tijdens het desinfectieproces. Desinfectie is een complex proces, dat wordt beïnvloedt door een verscheidenheid aan factoren. Als uw water een hoog gehalte aan organische stoffen heeft, riskeert u de vorming van kankerverwekkende bijproducten. Als u niet genoeg desinfectiemiddel toevoegt, riskeert u microbiologische groei. Er is een grote reeks analysemethoden en -instrumenten beschikbaar om te voldoen aan de specifieke eisen voor elke unieke installatie en elk proces met inbegrip van chlorering, chloraminatie en UV-desinfectie.

Ongeacht het gebruikte type desinfectiemiddel, kan analytisch testen u helpen bij het voldoen aan wetgeving, maximaliseren van desinfectie-efficiëntie, vaststellen van adequate CT-waarden, optimaliseren van de snelheid van de aanvoerpomp voor chemicaliën, het verminderen van het risico van bijproducten van desinfectie en het oplossen van smaak- en geurproblemen.

save money on your disinfection process

Bewaak de waterkwaliteit in het distributiesysteem

Door behandeld water binnen het netwerk van het waterdistributiesysteem te bewaken, kunt u potentiële problemen identificeren die risico's opleveren voor de volksgezondheid en voor de naleving van regelgeving. Nadat behandeld water de installatie heeft verlaten, kan het in contact komen met verschillende onderdelen binnen het distributiesysteem die de kwaliteit van het water mogelijk kunnen veranderen voordat het consumenten bereikt. Dit maakt het moeilijk om kwaliteit te waarborgen voor de consument en benadrukt het belang van het testen van monsters in het veld.

Hach helpt u bij het bewaken van specifieke parameters in het distributiesysteem voor de levering van veilig drinkwater aan de gemeenschap. Extra bewaking kan ook een vroegtijdige indicatie geven van nitrificatieproblemen, pH, alkaliniteit, hardheid, geleidbaarheid, waterinfiltratie, lijnonderbrekingen, hogere waterleeftijd of potentiële overtredingen.

Monitor your distribution system to identify potential risks to public health and regulatory compliance.