Orbisphere C1100 ozonsensor

Deze sensor beschikt over een werkelijke nul en een traceerbaar kalibratiecertificaat. Daarmee wordt de mogelijkheid gegarandeerd om minder dan 1 ppb te meten.

De Orbisphere C1100 heeft de laagste drift en vraagt minder dan 2 keer onderhoud/kalibratie per jaar. Het instrument levert driftvrije en accurate metingen dankzij de werkelijke-nuluitlezing.
De unieke technologie met de platina beschermring voorkomt dat de elektrolyt onjuiste signalen opwekt.

De C1100-ozonsensor heeft een unieke luchtkalibratiefunctie die de operator een snelle en eenvoudige kalibratiemethode biedt waarvoor geen externe standaard nodig is. Luchtkalibratie biedt een nauwkeurigheid van ±5% (en presteert beter dan ±1% ten opzichte van een ozonstandaard met bekende concentratie). De Orbisphere C1100 is de enige sensor die gecertificeerd een dergelijk grote nauwkeurigheid biedt!
 
items per pagina 10   |   20   |   50