Seizoensinvloeden op uw ammoniumanalyse


Het nitrificatieproces is in hoge mate afhankelijk van de temperatuur van het afvalwater.

Nitrificatie:Watertemperaturen onder 12 °C kunnen de oxidatie van ammonium tot nitriet en van nitriet tot nitraat verstoren. Dit kan resulteren in hogere effluentwaarden voor ammonium of gevaarlijke hoeveelheden nitriet.

Stopt Vertraagt Geschikt Meest geschikt Vertraagt en stopt


Het gevaar bestaat dat u de verandering in uw effluentwaarden niet opmerkt als u gebruik blijft maken van een fotometrische test met een laag meetbereik die gebaseerd is op de indofenolblauwreactie. Dat komt omdat een aanzienlijke overschrijding van het meetbereik leidt tot een blauwe tint van de kuvet die de fotometer detecteert als "binnen het meetbereik".Er zijn verschillende oplossingen voor dit probleem:

  • Controleer de plausibiliteit van uw laboratoriumresultaten regelmatig met een standaard additie-oplossing.
  • Gebruik een hoger meetbereik voor uw laboratoriumtest voor ammonium.
  • Gebruikt u een DR 2800, 3800, 3900, 5000 of 6000 spectrofotometer, dan is er voor u een speciale applicatie beschikbaar. U kunt het lage meetbereik nog steeds gebruiken zoals gewoonlijk. De fotometer zal automatisch de absorptie op andere golflengtes controleren en geeft u een alarmmelding wanneer het meetbereik wordt overschreden.


Download hier de belangrijkste applicatieberichten

Download hier het applicatiebericht over foutenbronnen
Download hier het applicatiebericht over parameterspecifieke monstervoorbereiding
Download hier het applicatiebericht over monsterspecifieke blanco’s
Download hier het applicatiebericht over Kwaliteitscontrole