Analytische oplossingen voor industrieel afvalwater

Geeft vertrouwen bij moeilijke beslissingen

Alle typen industrie hebben dezelfde doelstelling: producten van hoge kwaliteit leveren die de behoeften van de klant vervullen en de procesefficiëntie verbeteren. Met de juiste analyseoplossing kunt u zorgen voor productkwaliteit en uw productieprocessen optimaliseren; ook ondersteunt u het juiste waterbeheer, verbeteringen en naleving van de milieueisen.

Elke dag worden er keuzes gemaakt met betrekking tot het produceren en aanpassingen in het proces. Bij het maken van belangrijke beslissingen moet u kunnen vertrouwen op de beschikbare gegevens. Kies wanneer u een analyseoplossing zoekt daarom voor een oplossing die vertrouwen geeft bij lastige beslissingen.

Klik op de afbeelding om beschikbare analyseoplossingen weer te geven.

industry plant 1 2 3 4 5 6 7

Geleidbaarheid, pH-waarde: Vroegtijdige indicator voor ongebruikelijke verontreinigingen die mogelijk schadelijk zijn voor de biologische zuivering

Flow: Basisparameter voor berekeningen van belasting

BZV, CZV, SAC, TOC : Bepaling van de organische koolstofbelasting

Monsternameapparaat: Gekwalificeerd monster voor laboratoriumanalyse


Laboratorium­oplossingen

Proces­oplossingen

Slibniveau: Bezinkingsregeling, slibpompregeling (naar vergister)


Laboratorium­oplossingen

Proces­oplossingen

Ammonium, nitraat, opgelost zuurstof : Bewaking en regeling van efficiëntie van de biologische zuivering

Orthofosfaat: Bewaken en regelen van orthofosfaat ten bate van fosfaatverwijdering

Zwevende vaste stoffen: Zorgen voor optimale slibleeftijd voor nutriëntenverwijdering

Organische zuren: Zorgen voor optimale omstandigheden voor nitrificatie en denitrificatie

pH-waarde: Zorgen voor optimale omstandigheden voor nitrificatie en denitrificatie

Zuurcapaciteit: Zorgen voor optimale omstandigheden voor nitrificatie en denitrificatie in vergisters


Laboratorium
­oplossingen

Proces­oplossingen

Optimalisatie-
oplossingen

Bezinkingsregeling, slibpompregeling (terug naar biologische behandeling of afval naar vergister)

 • Zwevende vaste stoffen
 • Slibniveau

Laboratorium­oplossingen

Proces­oplossingen

Zwevende vaste stoffen: Optimale indikking en ontwateringsprestaties met minimale polymeerdosering, voor een optimale hoeveelheid vaste stoffen /organische belasting en biogasproductie


Laboratorium
­oplossingen

Proces­oplossingen

Optimalisatie-
oplossingen

Naleving van regelgeving, bewaken van prestaties van behandelingsprocessen en zorgen dat waarden binnen wettelijke limieten blijven

 • Ammonium
 • Geleidbaarheid
 • Flow
 • Nitraat
 • Organische zuren
 • pH-waarde
 • Fosfaat, ortho / totaal
 • BZV, CZV, SAC, TOC
 • Troebelheid

Monsternameapparaat: Gekwalificeerd monster voor laboratoriumanalyse


Laboratorium­oplossingen

Proces­oplossingen

Naleving van regelgeving, bewaken van prestaties van behandelingsprocessen en zorgen dat waarden binnen wettelijke limieten blijven:

 • Ammonium
 • Geleidbaarheid
 • Flow
 • Nitraat
 • Organische zuren
 • pH-waarde
 • Fosfaat, ortho / totaal
 • BZV, CZV, SAC, TOC
 • Troebelheid

Monsternameapparaat: Gekwalificeerd monster voor laboratoriumanalyse


Laboratorium­oplossingen

Proces­oplossingen

 1

Influent

 2

Voorbezinktank

 3

Beluchtingstank

 4

Nabezinktank

 5

Slibmanagement

 6

Effluent

 7

Oppervlaktewater monitoringsstation