Addista Standaardoplossing voor meerdere parameters

Productnr.: LCA709
EUR Prijs: Neem contact op
Beschikbaar

Systeem voor analytische kwaliteitsborging (AQA), bestaande uit een gecombineerde standaard/additie-oplossing en twee ringonderzoeksoplossingen.
Van toepassing voor de kuvettentesten
- LCK138 LATON, 1 - 16 mg/L TNb
- LCK614 CZV, 50 - 300 mg/L O2
- LCK349 fosfaat (totaal), 0,05 - 1,5 mg/L PO4-P
- LCK342 nitriet, 0,6 - 6,0 mg/L NO2-N

  • Vertrouwen in uw resultaten
  • Minder complex
  • Minder foutenbronnen