Addista Standaardoplossing voor meerdere parameters

Productnr.: LCA708
EUR Prijs: Neem contact op
Beschikbaar

Systeem voor analytische kwaliteitsborging (AQA), bestaande uit een gecombineerde standaard/additie-oplossing en twee ringonderzoeksoplossingen.
Van toepassing voor de kuvettentesten
- LCK338 LATON, 20 - 100 mg/L TNb
- LCK514 CZV, 100 - 2.000 mg/L O2
- LCK350 fosfaat (totaal), 2-20 mg/L PO4-P

  • Vertrouwen in uw resultaten
  • Minder complex
  • Minder foutenbronnen