Addista Standaardoplossing voor meerdere parameters

Productnr.: LCA707
EUR Prijs: Neem contact op
Beschikbaar

Systeem voor analytische kwaliteitsborging (AQA), bestaande uit een gecombineerde standaard/additie-oplossing en twee ringonderzoeksoplossingen.
Van toepassing voor de kuvettentesten
- LCK341 nitriet, 0,015 - 0,6 mg/L NO2-N
- LCK614 CZV, 50 - 300 mg/L O2
- LCK348 fosfaat (totaal), 0,5 - 5,0 mg/L PO4-P

  • Vertrouwen in uw resultaten
  • Minder complex
  • Minder foutenbronnen