Addista Standaardoplossing voor meerdere parameters

Productnr.: LCA705
EUR Prijs: Neem contact op
Beschikbaar

Systeem voor analytische kwaliteitsborging (AQA), bestaande uit een gecombineerde standaard/additie-oplossing en twee ringonderzoeksoplossingen.
Van toepassing voor de kuvettentesten
- LCK014 CZV, 1000 - 10000 mg/L O2
- LCK302 ammonium, 47 - 130 mg/L NH4-N
- LCK311 chloride, 1 - 70 mg/L Cl
- LCK387 TOC, 300 - 3000 mg/L C

  • Vertrouwen in uw resultaten
  • Minder complex
  • Minder foutenbronnen