Addista-standaardoplossing voor meerdere parameters

Productnr.: LCA704
EUR Prijs: Neem contact op
Beschikbaar

Testen van waterkwaliteit. Hoe zorgt u ervoor dat uw analyseresultaten altijd juist zijn?

Systeem voor analytische kwaliteitsborging (AQA), bestaande uit een gecombineerde standaard/additie-oplossing en twee ringonderzoeksoplossingen.
Voor de volgende kuvettentesten:
- LCK153 sulfaat, 40-150 mg/L SO4
- LCK305 ammonium, 1-12 mg/L NH4-N
- LCK311 chloride, 1-70 mg/L Cl
- LCK314 CZV, 15-150 mg/L O2
- LCK340 nitraat, 5-35 mg/L NO3-N
- LCK349 fosfaat (ortho), 0.05-1.5 mg/L PO4-P
- LCK385 TOC, 3-30 mg/L C

  • Vertrouwen in uw resultaten
  • Minder complex
  • Minder foutenbronnen