Addista Standaardoplossing voor meerdere parameters

Productnr.: LCA703
EUR Prijs: Neem contact op
Beschikbaar

LCK386 TOC, 30-300 mg/l C

Systeem voor analytische kwaliteitsborging (AQA), bestaande uit een gecombineerde standaard/additie-oplossing en twee ringonderzoeksoplossingen.
Van toepassing voor de kuvettentesten
- LCK049 orthofosfaat, 1,6 - 30 mg/L PO4-P
- LCK114 CZV, 150 - 1.000 mg/L O2
- LCI400 CZV, 0 - 1.000 mg/L O2
- LCK303 ammonium, 2 - 47 mg/L NH4-N
- LCK311 chloride, 1 - 70 mg/L Cl
- LCK339 nitraat, 0,23 - 13,5 mg/L NO3-N
- LCK350 fosfaat (ortho), 2 - 20 mg/L PO4-P
- LCK353 sulfaat, 150 - 900 mg/L SO4
- LCK386 TOC, 30 - 300 mg/L C

  • Vertrouwen in uw resultaten
  • Minder complex
  • Minder foutenbronnen