Addista Standaardoplossing voor meerdere parameters

Productnr.: LCA702
EUR Prijs: Neem contact op
Beschikbaar

Systeem voor analytische kwaliteitsborging (AQA), bestaande uit een gecombineerde standaard/additie-oplossing en twee ringonderzoeksoplossingen.
Van toepassing voor de kuvettentesten
- LCK301 aluminium, 0,02 - 0,5 mg/L Al
- LCK308 cadmium, 0,02 - 0,3 mg/L Cd
- LCK313 chroom (VI), 0,03 - 1,0 mg/L Cr
- LCK313 chroom (totaal), 0,03 - 1,0 mg/L Cr
- LCK353 sulfaat, 150 - 900 mg/L SO4

  • Vertrouwen in uw resultaten
  • Minder complex
  • Minder foutenbronnen