Digesdahl destructieapparaat

Ontsluitingsapparatuur voor vloeibare, gepasteuriseerde en vaste organische en minerale monsters. Ontsluitingen worden uitgevoerd in een fractie van de tijd die met traditionele methoden en apparatuur nodig is. Toepassingen: bepalen van TKN, bepalen van zware metalen in waterige monsters en rioolslib. Bij ontsluitingen met het Digesdahl-apparaat worden zwavelzuur en waterstofperoxide als reagentia voor de ontsluiting gebruikt. Als zwavelzuur en waterstofperoxide worden gebruikt voor de ontsluiting, is geen kwikkatalysator meer nodig. Eliminatie van metalen katalysatoren leidt tot een heldere oplossing die zonder verassing geschikt is voor volledige elementaire analyses. Een capillaire trechter die in de kolom wordt geplaatst, regelt de snelheid waarmee waterstofperoxide wordt toegevoegd tijdens de ontsluiting. Deze functie zorgt samen met het speciale ontwerp van de kolom voor volledige ontsluiting van het monster met minimaal verbruik van reagentia en tijd. Onsluitingen kunnen veilig achter het optionele veiligheidsschild worden uitgevoerd, zonder zuurkast.
Met het Digesdahl-apparaat prepareert u een grote verscheidenheid aan monsters voor analyse, waaronder water, afvalwater, ertsen, voedselproducten, etenswaren, slib, plantenweefsels, oplossingen voor galvanisatiebaden, olie en kolen.

• Snelle en effectieve ontsluiting
• Maakt metalen katalysatoren overbodig
• Zeer laag reagensverbruik
• Geen zuurkast nodig
 
Er zijn geen producten beschikbaar voor deze productfamilie.

Overige productfamilies