UVAS plus sc UV-sensor voor organische belasting (onderdompeling/bypass), 2 mm

Productnr.: LXV418.99.20001
EUR Prijs: Neem contact op
Wordt binnen 1 week verzonden

Ononderbroken meting van organische belasting: UVAS plus sc

Wordt gebruikt voor het meten van de somparameters zoals CZV of TOC. Meet de spectrale absorptiecoëfficiënt SAC van een vloeistof bij 254 nm volgens DIN 38404 C3. Meetwaarden worden weergegeven in 1/m.
De ondergedompelde sensor bestaat uit een absorptiefotometer met meerdere bundels met effectieve troebelheidscompensatie en een flitslampfotometer met wisserreiniging van de meetvensters. De sensor wordt direct in het medium ondergedompeld en meet, zonder pompen of voorbereiding van het monster, de concentratie opgeloste organische verbindingen. De eenvoudige montage en hantering van de sensor wordt gegarandeerd door een bassinrandarmatuur met 90°-adapter. De doorstroomvariant wordt gebruikt in gevallen waarin directe meting in het medium niet mogelijk is om bouwtechnische redenen of waarin de mediumbelasting het meten van een gefilterd monster vereist (zeer hoge TS-gehaltes, inlaat van de waterzuiveringsinstallatie, enz.).

  • Geen monstername of monsterconditionering
  • Direct gemeten waarden
  • Geen reagentia
  • Zelfreinigende sensor
  • Zeer hoge beschikbaarheid van de gemeten waarden