CLAROS              +31 344 631130

Retourname reagentia en wateranalysesystemen

Na afloop van de levenscyclus

Aan de levensduur van ieder product zit een einddatum. Bij reagentia, direct na het gebruik. En bij instrumenten is het vaak een technisch eindpunt.
HACH LANGE heeft zichzelf binnen het ontwikkelings- en productieproces verplicht om producten zodanig te ontwikkelen dat het milieu zo min mogelijk wordt belast. Maar er blijft altijd een product over dat een keer aan het einde van zijn levenscyclus komt. En wat nu?

environmental_center.jpg

Retourname reagentia
Al meer dan 30 jaar nemen wij verbruikte reagentia retour. En niet alleen dat: al meer dan 30 jaar worden deze in ons eigen milieucentrum verwerkt! Wij hebben hiervoor een nominatie gekregen voor de Duitse duurzaamheidsaward!

Maar wat betekent dit nu? Alles wat wordt ingezameld wordt toch verwerkt?
Ons systeem is absoluut hoogwaardiger dan verbranding in een verbrandingsoven, wij hebben daarom al jaren een exportvergunning voor deze restproducten!

Wat doen wij:

  • Uitsplitsen van gelijkwaardige afvalstromen
  • Afvalstroomspecifieke verwerking
  • Aanbieden van meer dan 70 % van dit eindproduct aan nieuwe productieprocessen

Dit alles is mogelijk omdat wij de producent zijn en dus weten wat er in ieder afzonderlijk product aanwezig is. En we blijven zoeken om het recyclepercentage alsmaar hoger te krijgen. 

Retourname instrumenten
In 2005 is de stichting RTA (Recycling Technologische Apparatuur) opgericht. Deze stichting zet zich in voor het op een goede en verantwoorde manier inzamelen en recyclen van afgedankte elektr(on)ische apparatuur. Zij doet dit via het inzamelsysteem SIMPEL WEG. Centraal staat hierbij de richtlijn Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) uit 2005. Omdat dit een geweldige aanvulling is op het retourname systeem wat wij al hadden, hebben wij ons natuurlijk direct hierbij aangesloten.

Downloads

Kijk in het beslissingsdiagram of uw apparaat in aanmerking komt voor verwerking via het inzamelsysteem SIMPELWEG.