Online-analyser voor TOC / TN / TP

BIOTECTOR B7000

Met de unieke TSAO - methode van de B7000 wordt het monster volledig geoxideerd, inclusief organische koolstof tot CO2, stikstofverbindingen tot nitraat en fosforverbindingen tot fosfaat.  

toc

Applicaties
 • Influent van industriële en communale afvalwaterzuiveringsinstallaties
 • Proceswater in de petrochemie, levensmiddelenindustrie en in de papierindustrie
 • Lekdetectie
 • Oppervlaktewater
 • Effluent van ontziltingsinstallaties voor zeewater
Uitstekende betrouwbaarheid in combinatie met weinig onderhoud

Moet uw TOC-analyser wel eens uit bedrijf worden genomen, regelmatig worden onderhouden, gekalibreerd of worden gereinigd? Met de B7000-online-analyser behoren deze problemen tot het verleden. De unieke geavanceerde tweetraps-oxidatietechnologie (TSAO) zorgt voor een betrouwbare en nauwkeurige meetwaarde. Door de grote gedimensioneerde leidingen is het onderhoud beperkt en is filtreren en overbodig. De B7000 vereist slechts tweemaal per jaar onderhoud en hoeft tussen deze onderhoudsintervallen niet te worden gekalibreerd.    

BIOTECTOR-B7000 helft.jpg

Uitstekende duurzaamheid

Het robuuste ontwerp en materiaalkeuze maakt dat de B7000 uitermate geschikt is voor de meest veeleisende industriële toepassingen. Met de B7000 is het mogelijk om vetten, oliën en ook deeltjes te analyseren, daar waar andere technologieën het laten afweten.   

Flexibel toepassingsgebied

Afhankelijk van de toepassing kan het instrument op maat worden gemaakt. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. De B7000-analyser kan tot zes processtromen tegelijk analyseren. Bovendien kan het instrument geleverd worden in verschillende behuizingen, voor zowel binnen- als buitengebruik. 

Hoge meetnauwkeurigheid

Het grote monstervolume (tot 14 ml) en een nulpuntkalibratie na elke meetcyclus garanderen een hoge meetnauwkeurigheid. De B7000 analyseert met gemak vloeistoffen met een chloridegehalte tot 30% en vloeistoffen met een calciumgehalte tot 12%.

Meetmethoden


TOC-meting
Een representatief, ongefilterd monster uit de te meten stroom wordt in de analyser gepompt. Door toevoeging van zuur wordt het anorganische koolstof omgezet tot CO2. Vervolgens wordt door het uitdrijven van CO2 met behulp van een NDIR(niet dispergerende infrarood)-sensor het totaal anorganische koolstof (TIC) bepaald. Bij TSAO worden hydroxylradicalen toegepast die zijn ontstaan uit ozon en natriumhydroxide. Tijdens deze oxidatie worden alle organische verbindingen omgezet tot carbonaat en oxalaten. Door opnieuw zuur toe te voegen worden deze verbindingen eveneens omgezet naar CO2, wat vervolgens op dezelfde wijze gemeten wordt als het TIC. Resultaat is het Totaal organische koolstof (TOC).
TN-meting
Als de TOC-analyse is voltooid, volgt er een TN meting. Tijdens de oxidatie wordt alle aanwezige stikstof omgezet naar nitraat. De concentratie wordt vervolgens fotometrisch bepaald. Hier analyseert de fotometer de golflengtes die van toepassing zijn op nitraten.
Resultaat is het Totaal Stikstof-gehalte (TN).
TP-meting
De geoxideerde monstervloeistof wordt naar de TP-ontsluitingsreactor geleid waar deze gedurende 10 minuten bij een temperatuur van 100 ºC in zuur wordt ontsloten en zo de polyfosfaten worden afgebroken tot orthofosfaat. Vervolgens wordt er reagens toegevoegd zodat de concentratie fosfaat fotometrisch bepaald kan worden. Resultaat is het Totaal Fosfaat-gehalte (TP).
 
 
Opties B7000 systeem:
 • Airconditioning
 • Verwarming, interne en externe verlichting
 • Alarmfunctionaliteit
 • Vacuümmonsternamesysteem / Vacuümmonsternamesysteem met venturi
 • Zuurstofconcentrator / met compressor
 • Buiten-uitvoering