Uw proces. Onder controle.

De uit voorraad leverbare RTC-systemen (Real-Time Control - regeling in realtime) van Hach passen behandelingsprocessen in realtime aan, waardoor uw faciliteit aan de eisen blijft voldoen terwijl de zuiveringskosten worden verlaagd.
Het regelen van uw proces was nog nooit zo eenvoudig.
Behoud van wet-/regelgeving
Door de beluchting aan te passen op basis van realtime-gegevens wordt uw proces consistenter. Het RTC-N-systeem bewaakt voortdurend ammoniagehaltes in het water en reageert automatisch op veranderingen in de belasting, waardoor uw installatie blijft voldoen aan de eisen. Het regelen van uw proces was nog nooit zo eenvoudig.

Uit voorraad leverbaar systeem
RTC is een plug-and-play-systeem dat na een zeer eenvoudige installatie klaar is voor gebruik. Er is slechts een minimale uitvaltijd nodig om het systeem te installeren, en zodra het geïnstalleerd is, helpt Hach u met het programmeren van uw instelwaarden zodat u volledig klaar bent om het water in realtime te bewaken en zuiveren.

Bespaar geld op beluchting
De RTC-N-module is voorgeprogrammeerd met algoritmen die beluchters aanpassen om uw gewenste instelwaarde voor opgeloste zuurstof te behouden. Door alleen te beluchten wanneer het nodig is, bespaart u op energiekosten.

Als we service zeggen, bedoelen we service!
Het complete servicepakket van Hach omvat routine-onderhoudsbezoeken en reparaties onder garantie.  Een team van technische experts bewaakt uw systeem op afstand en stuurt u rapporten, zodat u er zeker van bent dat uw systeem correct werkt. Het is alsof er een technicus van Hach op uw locatie aanwezig is.AMTAX sc:  Zeer nauwkeurige on-line procesanalyser voor de bepaling van ammoniumconcentratie in (afval)water. De meting wordt uitgevoerd met een gasgevoelige elektrode.
 • Automatische reiniging en kalibratie
 • Uitvoerige zelfdiagnose
 • Optioneel 2-kanaals uitvoering leverbaar
 • Te monteren buiten of binnen, aan een railing, standzuil of wand.
 • Met geïntegreerde filterprobe
De in-situ monstervoorbereiding wordt verzorgd door de FILTERSONDE. De FILTERSONDE werkt op 230 Volt voedingsspanning heeft een getracede monsterslang en is geschikt voor buitenopstelling.
Het Ammonium in het monster wordt omgezet in Ammoniakgas. Uitsluitend het Ammoniakgas diffundeert door het membraan waar het gas gemeten wordt.
Deze methode garandeert een breed meetbereik en is minder gevoelig voor storende invloeden.
De membraan van de in-situ monstervoorbereiding is vanzelfsprekend verwisselbaar

Naar boven.

SC 1000: Probemodule voor aansluiting van max. 4 SC-sensoren, met analoge uitgangskaart met 4x UITGANG 0/4-20 mA, relaiskaart met 4 verbreekcontacten (NG) en eurovoedingskabel voor netspanning van 100-240 VAC.
 • Flexibel: individueel configureerbaar
 • Altijd mogelijkheden voor toekomstige uitbreidingen
 • Intuitieve bediening: display met touchscreen
 • Groot aantal andere uitvoeringen leverbaar op aanvraag
De modulaire opbouw van de SC 1000 maakt configuratie op maat voor iedere locatie mogelijk en kan ieder moment uitgebreid worden met aanvullende meetstations, sensoren, Analoge 0/4–20mA uit- en ingangen en bussystemen.  De  probemodule wordt gebruikt om sc sensoren aan te sluiten tot een meetstation. Meerdere probemodules kunnen samengevoegd worden om een SC 1000 netwerk te maken.
Een SC 1000 netwerk is de intelligente oplossing voor meerdere sondemodules met één of meerdere sensoren. Eén displaymodule is voldoende als gebruikersinterface voor alle meetstations. Deze kan gemakkelijk en probleemloos  op elke sondemodule worden aangesloten. Het systeem is betrouwbaar: zelfs als er een sondemodule uitvalt of als de displaymodule dienst weigert, blijft het systeem gewoon in werking.

Naar boven.

RTC-N/DN: NH4-N, NO3-N en O2, VFD,
 • Vrachtafhankelijke beluchting
 • Constante stikstof effluentwaarde
 • Gereduceerd energieverbruik
 • Eenvoudige installatie
De real-time controller optimaliseert de stikstofverwijdering van biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties die intermiterend of batchgewijs (SBR reactoren) worden belucht.
Gebaseerd op de actuele ammonium- en nitraatconcentratie, berekent de module automatisch wanneer en hoeveel belucht moet worden, zodat de lozingseisen gegarandeerd zijn.
De tijd van de nitrificatie- denitrificatieperiode wordt ook aangepast afhankelijk van de vracht, waarmee energie wordt bespaard.

Naar boven.

AN-ISE: Meet continu met een ionselectieve elektrode. Reagentia of monstervoorbereiding zijn niet nodig. De meting wordt gecompenseerd voor interferentie door kalium en chloride. Geïntegreerd pHD referentie element.
 • Betrouwbare resultaten voor ammonium en nitraat
 • Zeer robuust design van sensor en cartridge
 • Eenvoudig in gebruik dankzij CARTRICAL plus
 • Eenvoudige en intuïtieve bediening
 • Altijd onder controle

Dankzij de CARTRICAL plus technologie gaat het vervangen en installeren van de cartridge zeer eenvoudig. De code van de af-fabriek gekalibreerde sensor wordt automatisch opgeslagen in het systeem. Dit zorgt voor betrouwbare meetwaarden en reduceert tijd en kosten voor onderhoud, in vergelijking met conventionele ISE sensoren. De cartridge heeft een lange levensduur in deze applicatie doordat de membranen beschermd zijn. De sensor is volledig compatibel met alle digitale SC controllers. Met de LINK2SC technologie kunt u de meetwaardes uit het proces vergelijken met de meetwaardes van het laboratorium.

Het volledige systeem - de SC-controller moet apart worden besteld - is afkomstig van één leverancier. De sensor wordt geïnstalleerd aan de zijkant van het bassin. Het systeem kan worden uitgebreid met een automatische reinigingseenheid met een compressor.

Naar boven.

NITRATAX: Reagensvrije methode. Dubbelstraals absorptie fotometer met flitslamp, voor de aanwezigheid van troebelheid word gecompenseerd door de referentietechniek. De sensor kan direct in het medium worden ondergedompeld (doorstroomcel optioneel).
 • UV absorptie methode, de nauwkeurige en bewezen techniek
 • Maakt reagens en monstervoorbereiding overbodig
 • Zelfreinigende sensor
 • Bepaling van nitraat direct in het actief slibbassin of medium
 • Levenslang kalibratie vrij
Roestvaststalen sensor. UV stralen vallen door de meetschacht van de sensor waar de nitraatconcentratie van het water gemeten wordt. De vensters van de nitraatsensor worden door een wisser schoongehouden. De meetwaarde kan worden afgelezen en verwerkt door de SC transmitter.

Veilige en eenvoudige montage van de sensor op de bassinrand is geborgd met behulp van de speciaal ontworpen montage-eenheid. Ook is er een bevestigingseenheid waar direct de transmitter op gemonteerd kan worden.
De doorstroomcel kan worden toegepast als de sensor niet direct in het medium gemonteerd kan worden bijvoorbeeld in het geval als er een hoge drogestofconcentratie is.

Naar boven.

LDO sc: Dompel of doorstroomsensor met optische luminescentie meetmethode. Calibratie-vrij & drift-vrij. Meetbereik 0-20 mg/L O2, 0-50°C.
 • Een sensor waarop je kunt vertrouwen: 36 maanden garantie
 • 3D sensorkalibratie voor een nog nauwkeurigere zuurstofregeling
 • Dankzij de LDO-techniek is vervangen van elektroliet of membraan niet nodig
 • Altijd up-to-date: dankzij onze remote functies. Eenvoudige data overdracht via internet en SMS
Vervangen van elektroliet of membraan is niet nodig bij de optische luminescentie meetmethode. De LDO sc heeft minimaal onderhoud nodig. De nieuwe geoptimaliseerde temperatuursensor en de 3D sensorkalibratie maken een nog nauwkeuriger regeling mogelijk voor een maximale waterkwaliteit en met minimale energiekosten!
Jaren van praktijk ervaring hebben laten zien dat deze methode de nadelen van de traditionele electrochemische O2 meting overtreffen.

Naar boven.

Intermitterende afvalwaterzuiveringsinstallaties die gebruikmaken van traditionele tijdgestuurde regelsystemen hebben een aanzienlijk nadeel: ze werken zonder rekening te houden met de belasting. De beluchting wordt door het systeem geactiveerd of gedeactiveerd voor een vooraf bepaalde tijdsduur. Een overmaat aan zuurstof resulteert in onnodige energiekosten en is daarnaast nadelig voor het denitrificatieproces. Deze afbeelding toont de aanzienlijke verschillen tussen de ammonium- en nitraatwaarden voor conventionele tijdgestuurde regelsystemen en voor gedifferentieerde regelsystemen.
De beperkingen van conventionele regelsystemen worden steeds opnieuw zichtbaar bij veranderingen van de belasting, wat soms meerdere keren per dag het geval is. Tijdens momenten van lage belasting zijn de beluchtingscycli te frequent en te lang, wat resulteert in een overmatig hoge zuurstofconcentratie en een vertraging van het denitrificatieproces. De resultaten die in de grafiek worden weergegeven zijn afkomstig van twee verschillende geautomatiseerde scenario's, maar zijn op hetzelfde moment en onder identieke belastingsomstandigheden vastgelegd. Eén reeks resultaten is afkomstig van een RTC-N/DN en één van een conventioneel tijdgestuurd regelsysteem. Deze afbeelding laat zien hoe sterk de nitraatwaarde in het tijdgestuurde scenario toeneemt.
 
Pieken in de ammoniumbelasting van proceswater opheffen


  Medewerkers van de zuiveringsinstallatie in Kornwestheim hebben vele jaren gezocht naar manieren om energieverbruik te optimaliseren en de stikstofbelasting in de het effluent te verlagen. Wanneer echter een  beluchtingsregeling wordt gebruikt dat uitsluitend is gebaseerd op zuurstofconcentratiewaarden, hebben deze inspanningen  beperkingen. Wanneer proceswater wordt toegevoegd, zorgen de ammoniapieken voor een verhoging van de stikstofbelasting in de uitlaat.
Wilt u de oplossing weten?

Lees hier het volledige applicatiebericht.


Hoge nitraatwaarden tijdens perioden met lage belasting
In de zuiveringsinstallatie in Villau kon de vaste tijdregeling voor beluchting niet nauwkeurig genoeg worden aangepast om met de schommelende belastingsniveaus om te gaan. Dit leidde tot onnodig hoge nitraatwaarden, met name tijdens momenten van lage belasting. Verder was het energieverbruik in zijn geheel te hoog.
Wilt u de oplossing weten?

Lees hier het volledige applicatiebericht.
   
Stellen Sie sicher, dass Ihre Anlage effizient arbeitet und die Wasserqualität das ganze Jahr ohne außerplanmäßige Ausfallzeiten überwacht wird.
Für Messgeräte ist die Wartung genauso wichtig wie die Inspektion für ein Auto:  sie spart  auf Dauer nicht nur Geld, sondern garantiert einen störungsfreien Einsatz und zuverlässige Messergebnisse.

Wir bieten flexible Wartungsverträge, die auf Ihre Bedürfnisse angepasst sind, sowie die Möglichkeit, die Gewährleistung auf bis zu 5 Jahre zu verlängern.

Jetzt weitere Informationen anfordern!