LDO sc – De nieuwe generatie zuurstofmeters

State-of-the-art op het gebied van zuurstofmeten. Eenvoudig, nauwkeurig en voordelig in gebruik


Dankzij driftvrije sensoren is kalibratie niet meer nodig. Sinds 2003 heeft Hach het meten van zuurstof radicaal veranderd. De tweede generatie online LDO sc is betrouwbaarder en voordeliger dan ooit!
 
Nieuwste features – LDO sc sensor:
  • 36 maanden garantie
  • Geoptimaliseerde temperatuur sensor
  • 3D sensor kalibratie

Uw voordeel: optimaliseren van het energieverbruik is nog eenvoudiger en effectiever.

De laatste technologie, met minimale kosten
Vervangen van elektroliet of membraan is niet meer nodig bij de optische meetmethode.
De LDO sc heeft maar minimaal onderhoud nodig.
Nog betere regeling mogelijk voor een maximale waterkwaliteit en met minimale energiekosten!

Een sensor waarop je kunt vertrouwen: 36 maanden garantie
Lange levensduur en nauwkeurig. Dit is de reden dat we nu maar liefst 36 maanden lang volledige garantie geven op de sensor, in plaats van de gebruikelijke 24 maanden!
Nog nauwkeuriger: O2-meting met de LDO sc
De geoptimaliseerde temperatuursensor en de nieuwe 3D fabriekskalibratie zorgen dat de O2-meting met de LDO sc nauwkeuriger dan ooit is.
Remote functie: altijd up-to-date
Dankzij de telemetriefunctie stuurt u eenvoudig gegevens via internet of sms. Met onze services beschikt u over een eenvoudige en betrouwbare diagnose en configuratie op afstand, zelfs voor onbemande installaties!Volledige documentatie: onze validatieservice
Vereist uw kwaliteitssysteem dat de kwaliteitsborging extern wordt gecontroleerd? Met de validatieservice van Hach wordt u schriftelijk bevestigd hoe nauwkeurig de LDO sc sensor is!
Vroegtijdig kunnen reageren met PROGNOSYS
PROGNOSYS, het unieke early warning systeem, maakt preventief onderhoud en onderhoudsplanning mogelijk en geeft u informatie over de actuele sensorstatus. Een van de speciale functies is onder meer de herinneringsfunctie voor controle.


Procesoptimalisatie met RTC modules: Het kostenbesparende pakket voor uw zuivering
Lage bedrijfskosten en optimale lozingswaarden: De RTC module vormt een aanvulling op de LDO sc sensor en de bijbehorende SC 1000 controller. De RTC module regelt de fosfaat- en stikstofverwijdering en het slibbeheer real-time. Wanneer de samenstelling van het afvalwater verandert, zal de RTC-module hierop direct reageren met het aanpassen en resetten van de streefwaarden van het proces. Zodat deze streefwaarden gehandhaafd blijven en uw energiekosten zullen reduceren.
 
Hach – specialist in wateranalyses
  • De leverancier voor al uw vraagstukken. Of het nu gaat om technologie voor in het veld of op het lab, monsternameapparatuur of procesmeting: Hach levert alles wat u nodig heeft voor het doen van wateranalyses.
  • Voor elke toepassing. Wij leveren oplossingen op maat voor een betrouwbare bewaking van uw afval-, drink- en proceswater.
  • Parameters van A–Z. Van ammonium tot zink. Betrouwbare, gebruiksvriendelijke oplossingen; die dagelijks worden gebruikt door communale zuiveringen, overheid en de industrie. Onze klanten vertrouwen op Hach voor hun wateranalyses; van monstervoorbehandeling tot kwaliteitscontrole.