DR 3900 Spectrofotometer


Vertrouwen in het resultaat

De DR 3900 spectrofotometer met RFID, IBR+, AQA+ en LINK2SC levert maximale betrouwbaarheid tijdens het hele wateranalyseproces.

In één oogopslag: wat is nieuw?

 • Betrouwbare monsteridentificatie en herleidbaarheid met RFID-identificaties
 • Duidelijke toewijzing van een monster in het laboratorium door gegevensoverdracht via RFID
 • Nieuwe 2D-barcode, gedocumenteerde batchinformatie inclusief de uiterste gebruiksdatum
 • Batch-certificaten direct beschikbaar - ook voor afdrukken - op de RFID-tag van de kuvettentestverpakking
 • Nauwkeurige instellingen van laboratorium- en procesmeetwaarden met gebruik van LINK2SC
 • Eenvoudige en betrouwbare gegevensoverdracht naar netwerken via Ethernetverbinding of USB-stickMonstername en voorbereiding: Betrouwbaarheid vanaf het begin:  Wie, wat, wanneer en waar
 • RFID-codering voor ieder monster vanaf de monstername
 • Betrouwbare monsteridentificatie
 • Gewaarborgde herleidbaarheid van monsters
 • Gegevensoverdracht via RFID, vanaf monstername tot en met de spectrofotometer

Monsters moeten traceerbaar zijn om betrouwbare resultaten op het gebied van wateranalyse te genereren. Deze traceerbaarheid kan worden gegarandeerd door consistente registratie van relevante monstergegevens via RFID (Radio Frequency Identification).löschen

Analyse: verhoogde betrouwbaarheid
De DR 3900 fotometer ziet automatisch via de nieuwe 2D-barcode op de kuvettentests van HACH LANGE of er een nieuwe kuvettentest beschikbaar is of dat een bestaande methode moet worden bijgewerkt. Hiervoor zijn de vereiste kalibratiegegevens nu rechtstreeks te vinden op de RFID-tag van de kuvettenverpakking. De nieuwe 2D-barcode vermeldt ook het batchnummer en de uiterste gebruiksdatum van reagentia. Als de uiterste gebruiksdatum al is verstreken, wordt automatisch een waarschuwing gegenereerd.
 

Kwaliteitsgarantie: communicatie tussen laboratorium en proces via LINK2SC

De LINK2SC-verbinding tussen de fotometer en de SC-controller zorgt ervoor dat de analyse transparant is, waardoor een directe vergelijking tussen laboratorium- en procesresultaten wordt vergemakkelijkt. De gegevens van het laboratorium worden teruggezonden naar de controller via Ethernet en de processensor kan worden aangepast.

 • Eenvoudige instellingen van laboratorium- en procesgegevens via LINK2SC
 • Bidirectionele gegevensstromen
 • Indien nodig, directe matrixcorrectie van de processensor

AQA-metingen kunnen nu in de fotometer worden gedefinieerd en gedocumenteerd. Huidige batch-certificaten (voor GMP-/GLP-documentatiedoeleinden) kunnen worden gevonden op de RFID-tag van de kuvettentestverpakking. Deze kunnen onmiddellijk op de DR 3900 fotometer worden opgevraagd en afgedrukt. Meetwaarden worden bewaard door het opgestelde ADDISTA-systeem met standaard- en ringonderzoeksoplossingen. Kwaliteitscontrolekaarten kunnen nu in de spectrofotometer worden gemaakt en beheerd.

   
Documentatie: gegevensoverdracht via ethernetverbinding of USB-stick 
De DR 3900 spectrofotometer kan met een netwerk worden verbonden voor efficiënte documentatie van de analysegegevens in de verschillende aangesloten systemen. De spectrofotometer zorgt er tevens voor dat meetwaarden correct worden geïnterpreteerd en geclassificeerd.
 
De DR 3900 levert uitgebreide en betrouwbare resultaten van wateranalyses tijdens het gehele wateranalyseproces!