Richtlijnen voor veiligheid, gezondheid en milieu

Richtlijnen voor veiligheid en gezondheid op het werk en bescherming van het milieu, zijn niet alleen belangrijk voor ons, maar ook een integraal deel van onze bedrijfsfilosofie.

history

Richtlijnen voor veiligheid en gezondheid op het werk en bescherming van het milieu zijn topprioriteit op al onze locaties. Daarom conformeren wij ons aan de volgende richtlijnen:

Verantwoordelijkheid voor mens en milieu
Iedere werknemer is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid op het werk en bescherming van het milieu. Op het moment dat gevaren zijn gesignaleerd en geëvalueerd, zullen geschikte maatregelen worden getroffen. Met hulp van voortdurende training en ontwikkeling, proberen wij mensen bewust te maken van de noodzaak om verantwoordelijk te handelen.

Verantwoordelijkheid voor onze producten
We zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die we hebben met betrekking tot

  • Onze klanten
  • Onze werknemers
  • Het mlieu

Tijdens ons werk maken wij gebruik van alle technisch beschikbare mogelijkheden om te zorgen dat er geen negatieve gevolgen zijn voor individuen en het milieu.

Voortdurende verbeteringen van kwaliteit en veiligheid
In het kader van ons management- en kwaliteitssysteem evalueren wij onze processen en werkzaamhe den op regelmatige basis, zodat wij deze kunnen verbeteren en borgen. Vanzelfsprekend zijn al onze medewerkers dusdanig opgeleid zodat ze in staat zijn hun werkzaamheden veilig en adequaat uit te voeren. Alle medewerkers die bij onze klanten op locatie komen (sales, service en management) zijn VCA gediplomeerd en in staat onveilige situaties te beoordelen en te voorkomen.