UVAS plus sc UV sensor voor organische belasting; weglengte 1 mm

Productnr.: LXV418.99.10001
EUR Prijs: Neem contact op
Wordt binnen 1 week verzonden

Continue bepaling van organische belasting: UVAS plus

De UV sensor UVAS kan worden toegepast in applicaties om on-line TOC/ COD te meten. De UVAS meet de spectrale absorptiecoeffiecient (SAC) van een vloeistof bij 254nm conform DIN38404 C3.
De dompelsensor bestaat uit een meerstraalsfotometer met UV flitslamp. De sensor is zelfreinigend en er kan automatisch gecompenseerd worden voor troebelheid.
De sensor kan direct in het medium worden gedompeld, zonder monstervoorbereiding, waar de opgelostte organische componenten worden gemeten.

De montage van de sensor wordt gegarandeerd door middel van de montage-eenheid.

De doorstroomvariant kan worden toegepast in applicaties waar het niet mogelijk is de sensor direct in het medium te monteren. Dan is het wel essentieel om het medium te filtreren
(hoge droge stof concetraties, influent etc

  • Geen monstervoorbereiding vereist
  • Direkt de meetwaarde beschikbaar
  • Geen reagentia
  • Zelf reinigende sensor
  • Hoge beschikbaarheid van meetwaarden